Hoàn thuế

Thuế thị dân (thuế cư trú) là gì? Cách tính thuế thị dân như thế nào?

Thuế thị dân (住民税) hay còn gọi là thuế cư trú là khoản thuế bạn phải đóng ở nơi...

Continue Reading

Thuế thu nhập cá nhân ở Nhật Bản là gì? Cách tính thuế thu nhập cá nhân.

Đóng thuế là nghĩa vụ của tất cả mọi người trong độ tuổi lao động và tạo ra thu...

Continue Reading
Back To Top