NenKin

Thủ tục lấy Nenkin lần 3 gồm những gì?

Nenkin lần 3 thực chất là tiền thuế thu nhập cá nhân của bạn mà khi còn ở Nhật...

Đọc tiếp

Thủ tục lấy Nenkin lần 2 gồm những gì?

Đối với các lao động Việt (TTS) tại Nhật Bản khi kết thúc hợp đồng về nước thì việc...

Đọc tiếp

Thủ tục lấy Nenkin lần 1 gồm những gì?

Để lấy Nenkin lần 1 bạn cần nắm rõ những giấy tờ cần thiết khi làm thủ tục nhận...

Đọc tiếp
Back To Top