Đơn Kỹ Sư – Nhân Viên

Chức danh Thu nhập Tình trạng Địa điểm Ngày thi Số lượng Tuyển lao động tại
Đơn tn kndd chế biến thực phẩm – mie ( igashi) – kn1832 50 triệu Đang tuyển Nhật Bản 2022-10-29 230 Nhật Bản
Back To Top