Thuế cư trú

Thuế thị dân (thuế cư trú) là gì? Cách tính thuế thị dân như thế nào?

Thuế thị dân (住民税) hay còn gọi là thuế cư trú là khoản thuế bạn phải đóng ở nơi...

Continue Reading
Back To Top