Địa điểm làm việc tại Nhật Bản

Chức danh Thu nhập Tình trạng Địa điểm Ngày thi Số lượng Tuyển lao động tại
Đơn td knđđ – chế biến thực phẩm (nagasaki) – kn1884 30 triệu Đang tuyển Nhật Bản 2022-10-31 500 Nhật Bản
Đơn tn kndd chế biến thực phẩm – mie ( igashi) – kn1832 50 triệu Đang tuyển Nhật Bản 2022-10-29 230 Nhật Bản
Đơn tuyển dụng knđđ – chế biến thực phẩm (mie) – kn1835 35 triệu Đang tuyển Nhật Bản 2022-10-30 30 Nhật Bản
Back To Top