Địa điểm làm việc tại Aichi

Chức danh Thu nhập Tình trạng Địa điểm Ngày thi Số lượng Tuyển lao động tại
Đơn tuyển dụng knđđ – chế biến thực phẩm (mie) – kn1835 35 triệu Đang tuyển Nhật Bản 2022-10-30 30 Nhật Bản
Back To Top