Chứng chỉ: tuyển cả có và không cc

Chức danh Thu nhập Tình trạng Địa điểm Ngày thi Số lượng Tuyển lao động tại
Đơn td knđđ – chế biến thực phẩm (nagasaki) – kn1884 30 triệu Đang tuyển Nhật Bản 2022-10-31 500 Nhật Bản
Back To Top